Satılık Bahçe

Umurlu Mah. Bağalanı Mevki 265 ada 1 parsel Kiraz İzmir

32.500 ₺

İlan No : 11058

Gayrimenkul Detayı

Değerlemeye konu taşınmaz; İzmir İli, Kiraz İlçesi, Umurlu Mahallesi, Bağ Alanı Mevkii 265 ada 1 parseldeki bahçe nitelikli taşınmazdır. 4.436,95 m² yüz ölçüme sahiptir.Taşınmaz üzerinde yaklaşık 10 adet kestane ağacı vardır. Taşınmaz geometrik olarak düzgün bir şekle sahip değildir. Parsel eğimli bir topografyada konumludur. güneydoğu yönünden komşu parsele cepheli, diğer tüm yönlerden orman parseline cephesi bulunmaktadır.

Konum