Satılık Köy Evi / 11091

Sakarkaya Mah. Merkez Sk. No: 530

300.000 ₺

İlan No : 11091
Anadolubank Kredili Mevduat Hesabı

Gayrimenkul Detayı

Taşınmaz, Sakarkaya Mahallesi sınırları içerisinde, eğimli topoğrafik arazi yapısına sahip, 409,25 m2 yüz ölçümlü 142 ada 6 no.lu parsel üzerinde konumludur. Değerleme konusu taşınmaz “Üç Katlı Kargir Ev Ve Arsası” olarak cins olup Kadastro Müdürlüğü’nde parselin kadastral paftasında yapılan incelemelerde parselin orta bölümünde 1 adet, kat bilgisi 3 olarak belirtildiği tescilli yapının bulunduğu görülmüştür. Pafta üzerinde yapılan ölçümlerde parsel üzerinde yer alan yapının taban alanını yaklaşık 87 m2 olduğu tespit edilmiştir.
Parsel üzerinde 1 adet 4 katlı yapının bulunduğu görülmüştür. Yapının 2. Bodrum, bodrum, zemin ve 1. Kattan oluştuğu, 2. Bodrum katın ise yarım kattan meydana gelmiş olduğu görülmüştür. Taşınmazın bodrum katlarının depo, diğer katları ise mesken olarak kullanılmaktadır. Kadastral pafta üzerinde yer alan ölçümler baz alınarak tescilli yapının 3 adet katta toplam (87x3) 261 m2 lik kullanım alanı olarak hesaplanmıştır. Söz konusu yapı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup, zemin ve 1. Kat ön cephe hatlarında teras alanları bulunmaktadır. Değerleme konusu parsel yola sıfır konumlu olup, parsele giriş batı cephe hatta yer alan demir kapıdan sağlanmaktadır.
Konu parsel kuzey ve güney doğu cephe hattından kadastral yola diğer cephe hatlardan ise komşu parseller ile cepheli konumdadır. Mevcut durumda taşınmazın cephe aldığı kadastral yollar kilit parke taşlar ile kaplı ve faal durumdadır. Parselde yer alan yapının dış cephesi sıva üstü badanalı, çatısı ise beton kaplı düz teras tertibindedir. Bölgede yol, su ve elektrik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Konum