Satılık Tarla

Ekinanbarı mah. 102 ada 261 parsel

440.000 ₺

İlan No : 10976

Gayrimenkul Detayı

Satışa konu taşınmaz “Sekiz adet balık havuzu olan tarla” olarak cins tashihli yapılmıştır. Parsel için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü alınan gerekli izin ve belgeler dahilinde faaliyette konusunu oluşturan balık üretim çiftliği yer almaktadır.
Parsel üzerinde projelendirilmiş olan 8.863 m3 hacimli 7 adedi balık havuzu ve 362 m3 hacimli bir adet çökertme havuzu bulunmaktadır.
Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamakta olup, tüm cephe hatlarından komşu parseller ile çevrilidir. Ulaşım komşu parseller üzerinden sağlanmaktadır.

Konum