Satılık Tarla / 10983

Büyükkabaca Sultansüleyman Mah. Kırbağlar mevki 432 ada 52 parsel Senirkent / Isparta

120.000 ₺

İlan No : 10983
Anadolubank Kredili Mevduat Hesabı

Gayrimenkul Detayı

Satışa konusu gayrimenkuller; Isparta İli, Senirkent İlçesi, Büyükkabaca Kasabası, Kırbağlar Mevkii, sınırları içinde yer alan; 432 ada 52 parsel sayılı 2884,83 m² yüzölçümlü, 432 ada 59 parsel sayılı 2060,73m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazlardır. Konu taşınmazlar düz bir topografik yapıya ve düzgün geometrik şekle sahiptir. Taşınmazlar tüm cephelerinden komşu parseller ile çevrili olup, kadastro yoluna cepheleri bulunmamaktadır. Parseller üzerinde verim çağında olmayan elma fidanları dikili olup, sulama ihtiyacı bölgedeki sulama sisteminden karşılanmaktadır.

Konum