Satılık Tarla

Baharlı Mah. 106 ada 2 parsel, Tarsus/Mersin

160.000 ₺

İlan No : 11080

Gayrimenkul Detayı

Satışa konu taşınmaz; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Baharlı Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 106 ada 2 parsel numaralı 3.586,05 m2 yüz ölçümlü taşınmazdır.
Herhangi bir yola cephesi bulunmamaktadır. Parsel dikdörtgene yakın bir şekle sahiptir.
Konu taşınmaz tapu kayıtlarında ve mahallinde tarla vasıflı gayrimenkuldür. Değerleme günü itibarı ile Taşınmaz üzerinde ekili-dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır. Parselin sulanmasının yaklaşık 120 metre kuzeyinde bulunan DSİ nin sulama kanaletinden sulama yapılabileceği görülmektedir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Konum