Satılık Zeytinlik / 11096

Kabaağaç Mh. Tolaz Mevkii, 113 ada 2 parsel, Bayındır / İzmir

300.000 ₺

İlan No : 11096
Anadolubank Kredili Mevduat Hesabı

Gayrimenkul Detayı

Değerleme konusu taşınmazlar; İzmir İli, Bayındır İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, Keçiardı-Üğünlü Mevkiinde,136 ada 27 parselde kayıtlı, 6.505,29 m2 yüzölçümlü zeytinlik ve Tolaz Mevkii,113 Ada 2 parselde kayıtlı 19.696,38 m2 yüzölçümlü zeytinliktir.
136 ada 27 parsel topoğrafik olarak engebeli ve eğimli bir arazi yapısına sahiptir.
113 ada 2 parsel ise az eğimli topoğrafik yapıya sahiptir.

136 ada 27 parsel 6.505,29m² - 70.000TL
113 ada 2 parsel,19.696,38m² - 230.000TL

Konum